Tilbage
Gymnasieelever med mobiltelefoner

Gymnasieelever vil gøre digital teknologiforståelse obligatorisk

Formand for Danske Gymnasielevers Sammenslutning Asger Kjær Sørensen, og Professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet sætter her fokus på, hvorfor digital teknologforståelse skal være en obligatorisk del af undervisningen i det almene gymnasium.  

Asger Kjær Sørensen repræsenterer ca. 80.000 gymnasieelever. Ole Sejer Iversen centerleder i Videnscenter for Digital Teknologiforståelse. Han leder forskningsgruppen, der skal udvikle læringsmål for digital teknologiforståelse med progression fra skole til ungdomsuddannelser sammen med lærere og fagmiljøer.  

Læs hele kommentaren om obligatorisk undervisning i digital teknologiforståelse 

https://www.altinget.dk/fonde/artikel/gymnasieelever-og-forskere-ingen-skal-kunne-gennemfoere-gymnasiet-uden-fundamental-forstaaelse-for-digital-teknologi