Tilbage

Abonner på vores nyhedsbrev og hold dig på omgangshøjde med videnscentrets arbejde, begivenheder, artikler og undervisningsforløb!

Videnscentrets vision

Videnscenter for Digital Teknologiforståelse vil udforske, hvordan børn og unge konstruktivt og kritisk kan være medskabere af de digitale teknologier, som danner rammer for vores liv, fællesskaber og samfund. 

Ambitionen er, at alle børn og unge, uanset, køn, postnummer eller social baggrund, får viden om digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. 

Opgaven: Én faglighed i digital teknologiforståelse

Centret bygger videre på tidligere forsøg og projekter og samler for første gang de danske fagmiljøer på tværs af universiteterne, professionshøjskoler, skoler og gymnasier og eleverne om at etablere en dansk tilgang og vidensgrundlag for en fælles faglighed i digital teknologiforståelse i grundskolen og på ungdomsuddannelserne (STX, HHX og HTX).

Med afsæt i de danske skoletraditioner og nyeste internationale erfaringer skal centret levere nye uddannelsestiltag og videreudvikle dansk og matematik i forhold til teknologiforståelse.

Udvikling med fagmiljøer, skoler og gymnasier

Vi kobler en stærk praksisforankring af fagudviklingen i grundskolen og på de udvalgte gymnasiale uddannelser med inddragelse og samling af relevante fagmiljøer. For at udvikle digital teknologiforståelse i folkeskolen, STX, HTX og HHX indgår vi partnerskaber med skoler og gymnasier om at samskabe undervisning og afprøve teknologier med lærere og elever.

Arrangementer og debat

Vi vil samle alle de danske projekter og fagmiljøer fra både forskning og uddannelser, der direkte eller indirekte bidrager til udvikling af digital teknologiforståelse, om en fælles faglighed på et fælles vidensgrundlag.

Derfor samarbejder centret med STUK, nationale initiativer og organisationer om at invitere til årlige konferencer, seminardage og kurser. Centrets forskere deltager aktivt i den offentlige debat.

Vi samler og formidler også forskning, undervisningsmaterialer og kursustilbud fra andre udviklere og forskere end dem som er direkte tilknyttet centret.

Seneste nyheder

Ole Sejer Iversen taler på Søborg-mødet

Kunstig intelligens i grundskolen: Tre nedslag fra Søborgmødet

Hvad skal vi med kunstig intelligens i grundskolen? Det var emnet for Søborgmødet, som Villum Fondens afdeling for Børn, Unge og Science afholdt den 15....
Læs mere »
FabLearnDK 2024

FabLearnDK 2024: Praksisfaglighed & teknologiforståelse 

Forventningen til den årlige Fablearn DK konference, arrangeret af Fablab@School i samarbejde med Videnscenter for Digital Teknologiforståelse, er høj. Konferencen samler undervisere, forskere og andre...
Læs mere »
Gymnasieelever med mobiltelefoner

Gymnasieelever vil gøre digital teknologiforståelse obligatorisk

Formand for Danske Gymnasielevers Sammenslutning Asger Kjær Sørensen, og Professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet sætter her fokus på, hvorfor digital teknologforståelse skal være...
Læs mere »
Pige arbejder med robot i digital teknologiforståelse

Teknologiforståelser i uddannelsessystemet

I dette særnummer af Læring og Medier (LOM) behandles teknologiforståelse som faglighed på tværes af dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt videregående uddannelser.  I særnummeret...
Læs mere »

Begivenheder