Videnscenter for digital teknologiforståelse vil udforske, hvordan børn og unge konstruktivt og kritisk kan være medskabere af de digitale teknologier, som danner rammer for vores liv, fællesskaber og samfund.


Ambitionen er, at alle børn og unge, uanset, køn, postnummer eller social baggrund, får viden om digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund.

Videnscentrets opgave


Centret bygger videre på tidligere forsøg og projekter og samler for første gang de danske fagmiljøer på tværs af universiteterne, professionshøjskoler, skoler og gymnasier og eleverne om at etablere en dansk tilgang og vidensgrundlag for en fælles faglighed i digital teknologiforståelse i grundskolen og på ungdomsuddannelserne (STX, HHX og HTX). Med afsæt i de danske skoletraditioner og nyeste internationale erfaringer skal centret levere nye uddannelsestiltag og videreudvikle dansk og matematik i forhold til teknologiforståelse.

Udvikling sammen med praksis


Videnscentrets formål om at samle hidtil adskilte projekter, institutioner, fagmiljøer og uddannelsesniveauer i en fælles forsknings- og udviklingsindsats omkring digital teknologiforståelse afspejles i dets virkemåde, der kobler en stærk praksisforankring af fagudviklingen i grundskolen og på de udvalgte gymnasiale uddannelser med inddragelse og samling af relevante fagmiljøer.


Udviklingsskoler

Til formålet om at udvikle digital teknologiforståelse i folkeskolen, STX, HTX og HHX etableres der udviklingsskoler og -gymnasier, hvor der foretages samskabelse af undervisning med lærere, praksisafprøvning af teknologier og praksisressourcer gennem interventioner og forskellige typer af empiriske analyser.


Metodeudvikling

Den nærmere metode for udviklingsskoler og -gymnasier udvikles og forfines undervejs, og udgør en af centrets hovedleverancer.

Outreach

Og endeligt afholdes outreach arrangementer beregnet på at samle alle de danske fagmiljøer fra både forskning og uddannelse, der direkte eller indirekte bidrager til udvikling af digital teknologiforståelse som en fælles faglighed på et fælles vidensgrundlag.


I overensstemmelse med centrets formål udgør arrangementerne en åben platform, hvor der også formidles viden og erfaringer fra andre projekter og sammenhænge til undervisere, forskere, beslutningstagere og andre relevante målgrupper.

Én faglighed

Videnscentret vil derfor sikre en sammenhængende faglighed på tværs af hele uddannelsessystemet, skabe et fælles vidensgrundlag for fagudvikling og kapacitetsopbygning samt udvikle materialer og praksisressourcer i nye formater, der er lettere at omsætte for undervisere, lærere og læreruddannere.

Organisering og deltagere


Konsortiet er landsdækkende og består af 8 partnere: De seks professionshøjskoler, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.


Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole er værtsorganisationer på vegne af deres respektive sektorer og varetager henholdsvis forankring af digital teknologiforståelse på de gymnasiale og videregående uddannelser, og grundskole og læreruddannelse.


Centret er støttet med 50 mio. kr. af Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden i en programperiode 2023 – 2028.

Kontakt


Hvis du har spørgsmål eller ser muligheder for samarbejde med videnscentret, er du altid velkommen til at kontakte os: kontakt@tekforstaa.dk.