Tilbage
FabLearnDK 2024

FabLearnDK 2024: Praksisfaglighed & teknologiforståelse 

Forventningen til den årlige Fablearn DK konference, arrangeret af Fablab@School i samarbejde med Videnscenter for Digital Teknologiforståelse, er høj. Konferencen samler undervisere, forskere og andre fagpersoner, der interesser sig for og arbejder med digital teknologiforståelse og praksisfaglighed i skole, til udforskning og deling af erfaringer. Konferencen finder sted d.18.4.24 og byder på en spændende blanding af præsentationer, workshops, netværk og diskussioner. 

Formålet med FabLearnDK 2024 er at adressere behovet for spændende og motiverende undervisning, hvor alle børn og unge har mulighed for at trives og se mening med deres læring. I dagens samfund er det essentielt, at børn og unge udvikler digital teknologiforståelse og er i stand til at begå sig i en verden, hvor teknologi spiller en stadig større rolle. Konferencen sigter mod at facilitere en bred dialog og udveksling af idéer og erfaringer blandt lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, forskere og andre interessenter inden for uddannelsessektoren. 

Gennem oplæg, hands-on workshops og faglige dialoger vil deltagerne få mulighed for at udforske, hvordan teknologiforståelse og praksisfaglig undervisning med teknologi kan integreres i skolen. Der lægges vægt på, at undervisningen skal være konkret, praktisk og virkelighedsnær, så børn og unge kan løse konkrete problemer og udfordringer ved hjælp af digitale teknologier. 

FabLearnDK 2024 er en unik mulighed for at bidrage med idéer, erfaringer og perspektiver på, hvordan man bedst muligt kan imødekomme kravene til fremtidens uddannelse. Ved at samle en bred vifte af fagpersoner ønsker konferencen at inspirere til nytænkning og innovation inden for læring og teknologi, med det ultimative mål at styrke kvaliteten af uddannelsestilbuddene til alle børn og unge. 

Du finder det fulde program her.

Fablab Learning: Baggrund og Formål 

Fablab Learning, en pædagogisk tilgang, der integrerer fablab-miljøer og maker-kultur i uddannelsessystemet, vil være i centrum for konferencen. Disse miljøer giver elever og studerende mulighed for at engagere sig i hands-on læring og kreativ problemløsning ved hjælp af avancerede teknologier som 3D-printere, laserskærere og microcomputere. Formålet er at fremme færdigheder som kritisk tænkning, samarbejde og digital kompetence. 

Videnscenter for Digital Teknologiforståelse: Baggrund og formål 

Videnscenter for Digital Teknologiforståelse har til formål at fremme forståelsen og anvendelsen af digital teknologi i uddannelsessektoren. Centret fungerer som et væsentligt knudepunkt for forskning, udvikling og formidling af viden om digital teknologiforståelse i undervisningsmiljøer. 

Gennem en række initiativer, herunder forskningsprojekter, kurser, konferencer og netværksaktiviteter, stræber centret efter at styrke underviseres kompetencer inden for digital teknologiforståelse og fremme innovative undervisningsmetoder, der integrerer digital teknologi på tværs af fagområder og aldersgrupper.