Centerledelse

Ole Sejer Iversen

Ole Sejer Iversen
Centerleder, Professor
Aarhus Universitet

kontakt@tekforstaa.dk

Lars Bo Andersen

Lars Bo Andersen
Vicecenterleder, Docent
Københavns Professionshøjskole

Tlf.: 4189 7574 
lboa@kp.dk

Katrine Holm Kanstrup

Katrine Holm Kanstrup
Programleder for gymnasier og dataaftaler
Aarhus Universitet

Tlf.: 2442 4602 
khk@cs.au.dk

Camilla Balslev Nielsen

Camilla Balslev Nielsen
Programleder for grundskoler og presse
Københavns Professionshøjskole

Tlf.: 2939 7072 
caban@kp.dk

Skolekoordinator

Alice Bonde Nissen
Skolekoordinator
VIA University College

Tlf.: +45 8755 3146
abod@via.dk

Skolekoordinator

Jette Aabo Frydendahl
Skolekoordinator
Københavns Professionshøjskole
Future Classroom Lab

Tlf.: +45 4189 7072
jfry@kp.dk

Gymnasiekoordinator

Line Have Musaeus

Line Have Musaeus
Gymnasiekoordinator
Aarhus Universitet

lh@cs.au.dk

Formidling

Christian Mosbæk Johannessen

Christian Mosbæk Johannessen
Specialkonsulent
Læremiddel.dk

Tlf.: 2422 6227

crmj@ucl.dk

Faglig ledelse

Videnscentrets forsknings- og udviklingsarbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper ledet af førende danske eksperter indenfor fagligheden. Grupperne udvikler ny viden og anbefalinger, undervisningsforløb og -ressourcer.

Du kan læse mere om arbejdsgrupperne, deres forskningsspørgsmål, ledernes profiler og kontaktoplysninger her.

Samarbejdspartnere

For at udvikle digital teknologiforståelse i folkeskolen, STX, HTX og HHX har vi indgået stærke partnerskaber med skoler og –gymnasier om at samskabe undervisning og afprøve teknologier med lærere og elever.  

På nuværende tidspunkt indgår vi ikke nye partnerskaber med skoler og gymnasier, men I er velkomne til at sende en interessetilkendegivelse til programleder, hvis I kunne være interesseret i et evt. fremtidigt samarbejde.

Forskere og rådgivere

  • It-vest

Konferencer og kurser

  • FabLab@School
  • UNESCO
  • STUK
  • Villum Fonden

Styregruppe

Formand
Jakob Harder

Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet, KP
jhar@kp.dk

Næstformand
Maja Horst

Dekan, Arts, AU
dekan.arts@au.dk

Andreas de Neergaard 
Prodekan for uddannelse,  Science, KU
proud@science.ku.dk 

Lars D. Christoffersen
Dekan for bacheloruddannelser, DTU
dtu-bdean@dtu.dk 

Bjarne Grøn
Direktør for Efter- og videreuddannelse og digitalisering, VIA University College 
bjgr@via.dk

Sami Stephan Bouteiba
Direktør, Pædagogik og Ledelse, Absalon
sabo@pha.dk

Kaj Grønbæk
Institutleder, Institut for Datalogi, AU
kgronbak@cs.au.dk

Jacob Grue Simonsen
I
nstitutleder, Programming Languages and Theory of Computing, KU
simonsen@di.ku.dk 

Andreas Rasch-Christensen 
Forskningschef & Ph.D, Pædagogik og Dannelse, VIA University College 
ar@via.dk

Thomas Illum
Forskningschef, docent og Ph.D., Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL 
thih@ucl.dk

Vores finansiering

Ud over partnernes egenfinansiering er centret støttet med 50 mio. kr. af Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden i en programperiode 2023 – 2028 og med 5 mio.kr. Fra forskningsreserven i 2024-25.