Tilbage

Erfaringsopsamling om digital teknologiforståelse

Gruppen undersøger hvad der kendetegner fund og ambitioner udgivet i akademiske publiceringer, rapporter og evalueringer på baggrund af danske projekter og initiativer omhandlende digital teknologiforståelse i skole og gymnasiale uddannelser?

I WP-A arbejder vi i denne første fase med et systematisk litteraturstudie, hvor vi afdækker den nuværende danske forståelse af fagligheden ”Digital teknologiforståelse” ud fra følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvad kendetegner translationer og operationaliseringer af centrale begreber, som de kommer til udtryk i fund, ambitioner, der er udgivet i akademiske publiceringer, rapporter og evalueringer på baggrund af danske projekter og initiativer omhandlende digital teknologiforståelse i skole og gymnasiale uddannelser?

Litteraturstudiet vil bidrage til en kortlægning af Digital Teknologiforståelse og Informatik landskabet ift. hvordan translation af centrale begreber i Digital Teknologiforståelse og Informatik er fortolket og operationaliseret. Det vil ligeledes danne grundlag for en forståelse af, hvor den danske faglighed er på nuværende tidspunkt.

Projektets øvrige arbejdspakker vil arbejde med den videre udvikling af fagligheden, som WP-A vil følge gennem projektperioden.

Afslutningsvis vil WP-A på baggrund af den viden og de erfaringer, der samles ind, opdatere det grundlag der er udgangspunktet, og formidle hvordan fagligheden har udviklet sig gennem en antologi.

Deltagere

Faglig ledelse