Tilbage

Fagudvikling og progression i digital teknologiforståelse

Gruppen undersøger hvordan vi kan skabe en digital teknologiforståelsesfaglighed, som har en faglig progression gennem grundskole og ungdomsuddannelser

Formål

Dette delprojekt skal udvikle en klar og sammenhængende progressionsmodel, der beskriver, hvordan børn og unges digital teknologiforståelse skal udvikles gennem grundskolen og ungdomsuddannelserne frem imod videregående uddannelser. Modellen skal tage højde for de forskellige alderstrin, undervisningstoninger og hvordan fagligheden kan integreres med relevante faglige områder herunder særligt Dansk og Matematik. 

 Undersøgelsen opdeles i følgende leverancer:

Identifikation af ’Progression’ som
fænomen i uddannelser

Begrebet uddannelsesprogressions analyseres og undersøges ud fra eksisterende teoridannelse og indenfor digital teknologiforståelse og informatik.

Udvikling af progressionsmodel

Der udformes en progressionsmodel, der beskriver, hvordan digital teknologiforståelse udvikles trin-for-trin gennem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der arbejdes med at sikre, at modellen er tilpasset forskellige alderstrin og faglige kontekster. 

Inddragelse af undervisningsmetoder
og undervisere

Der identificeres undervisningsmetoder og aktiviteter, der kan underbygge forståelsen af progressionen i digital teknologiforståelse. Til denne opgave identificeres undervisere, som kan eksemplificere undervisning på forskellige niveauer og i forskellige fagmiljøer, som kan bidrage til forståelse for progressionsmodellens indhold og sammenhæng. 

Vi vil senere i projektet konkretisere, indholdet af arbejdet med en implementeringsstrategi og en plan for, hvordan man kan arbejde med evaluering og justering af modellen 

Progressionsprojektet har snitflader til følgende arbejdspakker:

  • Evalueringsstrategier for digital myndiggørelse 
  • Digital teknologiforståelse i matematik 
  • Digital teknologiforståelse i dansk
  • Virkning og skalering 

Deltagere

Faglig ledelse